Modul 26. Afslutning på kode og databaser

Opgaver

Du skal nu vælge en af følgende 3 opgaver. Den første er den letteste, den næste er lidt sværere og den sidste er den sværeste. Du bestemmer selv, men det er klart, at den sidste opgave giver flere point end den første.

26.1 Modul 22-opgaven. Fra array til database del 1 – 3

Lav opgave 22.5 – 22.7 alle inklusive som en samlet opgave. Link: https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/modul-21-afslutning-paa-app-lab/. Husk at indsætte en masse kommentarer, så du viser, at du forstår koden. Du skal gennemføre alle 3 opgaver, så du får tilføjet ekstra felter. F.eks postnummer og by.

26.2 Modul 23-opgaven. Bladre-app’en

Lav opgave 23.3 – 23.4 begge inklusive som en samlet opgave. Link https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/modul-23-flere-databaser-i-app-lab/ Husk at indsætte en masse kommentarer, så du viser, at du forstår koden. Du skal gennemføre hele videoen, så du får minimum 1 ekstra felt med. F.eks. “adresse”.

26.3 Kik på en “komplet” database

Som du ved fra teorien, så kan en database kun 4 ting, forkortet på engelsk til CRUD. CRUD er en forkortelse for Create, Read, Update og Delete. App’en skal derfor kunne følgende:

  • Oprette data (Create)
  • Læse data (Read)
  • Opdatere data (Update)
  • Slette data (Delete)

Det skal siges, at man meget sjældent sletter data i professionelle databaser. Selv hvis man bliver dødeligt uvenner med en kunde og smider kunden ud, eller kunden tilsvarende smækker med døren, så giver det ingen mening at slette kundens data. I stedet giver det mening at lave et lille felt, hvor man kan markere, om kunden er aktiv eller passiv. Sletning er nærmest at sidestille med, at man vil skjule noget.

Du skal nu se et program, der kan udføre alle 4 mulige funktioner i en database. Linket til programmet er her https://studio.code.org/projects/applab/BA52wrbwfuIdipi_PoSHiXloQ4DVzR2pbfHa50vrnKU.

Du er velkommen til at tage et remix, men det vil kun virke, hvis du også laver en database med navn og overskrift på kolonnerne som vist nedenfor. Databasen hedder “Kunder”.

Selve opgaven

  • Sæt en masse kommentarer ind, der
    • Forklar, hvordan koden virker, herunder hvordan funktionerne virker på tværs
    • Forklar, hvordan de 4 forskellige måder at arbejde med en database virker
  • Indsæt adresse og få det til at virke. Start med siden, der bare viser data. Tip: Vær virkeligt godt inde i koden, før du går i gang.MANGLER