Modul 27. Kap 15.1 EU og økonomisk integration

Forberedelse

 • Læs kapitel 15 til og med afsnit 15.2 . Dvs. fra side 303 og til og med midten af side 314

Formål

 • EU fylder på alle måder meget i Danmark. Vi skal i kapitlet gå i dybden med EU, især på det økonomiske område

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er protektionisme
 • Hvilke grunde kan man have til protektionisme. Ud over simpel egoisme 🙂
 • Hvad er told, og hvordan kan man bruge nedenstående figur til at forklare virkningen af en told
 • Hvad er et multinationalt selskab
 • Forklar “transfer pricing”

Lektien til denne gang

 • EU
 • Wanna-bees: Serbien, Bosnien, Kosovo, Albanien, Ukraine og ikke mindst Tyrkiet og Marokko. Sikkert også Skotland, hvis de løsriver sig fra England.
 • Diskussion: Hvorfor mon der er så mange lande, der vil med i EU
 • Ikke interesserede: Island, Schweiz, Norge
 • No-go: Hviderusland/Belarus
 • Det er nok næppe sket de sidste par tusind år, at vi siden 2. verdenskrig ikke har haft krige mellem lande i Europa. Borgerkrigen i Jugoslavien er en træls undtagelse. Men nu syntes Putin så, at der var gået længe nok
 • Så der er alt mulig grund til samarbejde
 • Graden af økonomisk integration
 • ØMU og de vigtige regler
  • Underskuddet på statsbudgettet må ikke være større end 3 procent af BNP.
  • Statsgælden må højst være 60 procent af BNP.
  • Inflationen må højst være 1,5 procentpoint højere end gennemsnittet hos de tre EU-lande, der har den laveste inflation.
  • Renten på langfristede obligationer må højst ligge 2 procentpoint over gennemsnittet hos de tre EU-lande, der har den laveste inflation

Diskuter kor: Tror du, at landene overholder reglerne?

Robert Mundells teori for at indgå valutaunion

 • Fuld mobilitet for arbejdskraft på tværs af landegrænserne
 • Lønninger og priser skal være fleksible på tværs af landegrænserne
 • Der skal være en mekanisme, som sikrer overførselsindkomster fra de velstående til de mere tilbagestående områder inden for valutaområdet
 • Måske er vi gået for hurtigt frem i EU
 • Øvelse: Både Danmark og Tyskland snakker om stor mangel på arbejdskraft i fremtiden. Set i det lys er det så en god idé, at f.eks. Rumænien og Bulgarien er med i EU

Øvelser

27.1 Det første afsnit

 • Hvad står betegnelserne EF og EU for?
 • Hvor mange medlemmer har EU nu?
 • Hvad betyder integration egentlig?
 • Hvilken forskel er der mellem integration i bredden og i dybden?
 • Hvad forstår vi ved Eurozonen?
 • Figur 15.2 herunder
  • Hvordan udviklede samarbejdet i EF/EU sig frem til ca. 2009?
  • Hvad fik kurven til at knække omkring 2009?
  • Hvordan tror du, at kurven har udviklet sig efter Brexit
 • Figurerne 15.3 og 15.4: herunder
  • Hvilke politiske organer dominerer i hver af de fire faser i beslutningsprocessen?
  • Hvilken rolle spiller Det Europæiske Råd?
  • Hvilken forskel er der mellem forordninger og direktiver?

27.2 Afsnit 15.1 Faser i den økonomiske integration

 • Figur 15.5 herunder:
  • Hvad sker der, når man bevæger sig ned ad „trappen“, med hensyn til integration i dybden?
  • Forklar, hvad der trin for trin føjes til samarbejdet, når man bevæger sig ned ad „trappen“

27.3 Mere frihandel

 • Figur 15.6 herunder
  • Hvad er et frihandelsområde?
  • Hvilke grupper har henholdsvis fordele og ulemper ved oprettelsen af et frihandelsområde?
  • Hvordan undgår man, at smarte lande udefra, der eksporterer varer ind i frihandelsområdet, får unfair fordele?
   • Vigtigt: Er spørgsmålet ovenfor aktuelt i forhold til, at Nordirland er gået med England ud af EU, men samtidig er grænsen mellem Nordirland og Irland helt åben. Irland er med i EU
 • Hvor mange gange søgte Danmark om optagelse i EF?
 • Figur 15.6 fra ovenfor igen:
  • Hvad er en toldunion?
  • Hvilke grupper har henholdsvis fordele og ulemper ved oprettelsen af en toldunion?
 • Hvad forstår man ved toldeskalation?
 • Figur 15.7 herunder:
  • Hvad er et fællesmarked?
  • Hvilke grupper har henholdsvis fordele og ulemper ved oprettelsen af et fællesmarked?
  • Med Det indre Marked fik EU oprettet et fællesmarked. Hvilke „fire friheder“ blev indført med Det indre Marked?

27.4 ØMU’en

 • Hvilke to dele består ØMU’en af?
 • Konvergenskrav:
  • Hvorfor har man opstillet dem?
  • Hvilke 4 krav er der?
 • ØMU’ens tredje fase:
  • Hvad skete der i ØMU’ens tredje fase?
  • Var Danmark med i denne?
  • Hvilke fordele indebar den tredje fase for de deltagende lande i ØMU’en?
 • Figur 15.8 herunder:
  • Men der var også nogle ulemper/begrænsninger ved deltagelse i ØMU’en. Hvilke økonomiske politikker blev ØMU-landene udelukket fra selv at føre?
  • Og hvilke blev der sat begrænsninger på?
  • Og hvilke økonomiske politikker var der så tilbage, som landene selv kunne træffe beslutninger om?
 • PIIGS-landene:
  • Hvilke lande er det?
  • Hvilket stort problem fik disse lande under finanskrisen?
 • Teorien om de optimale valutaområder:
  • Hvilke krav skal ifølge teorien være opfyldt, hvis der skal komme noget positivt ud af at lave en valutaunion?
  • Var disse krav opfyldt af de deltagende lande i 1999?
  • Hvorfor oprettede man så alligevel ØMU’en?
 • Figur 15.9:
  • Hvilke 11 lande i Europa har størst BNP pr. indbygger?
  • Hvor mange af disse 11 lande er ikke EU-lande?

27.5 Er EU grundlæggende monetaristisk eller keynesiansk

Diskuter ud fra ØMU’ens kriterier om du mener, at EU grundlæggende er monetaristisk eller keynesiansk

 • Underskuddet på statsbudgettet må ikke være større end 3 procent af BNP.
 • Statsgælden må højst være 60 procent af BNP.
 • Inflationen må højst være 1,5 procentpoint højere end gennemsnittet hos de tre EU-lande, der har den laveste inflation.
 • Renten på langfristede obligationer må højst ligge 2 procentpoint over gennemsnittet hos de tre EU-lande, der har den laveste inflation
 • Ændrer dit svar, hvis du får oplysningen om, at EU bruger cirka 300 mia kr om året på landbrugsstøtte og et lidt større beløb i udviklingsstøtte