Modul 03. Kap 3.1. Konjunktursvingninger

Forberedelse

Formål

 • Arbejde med konjunktursvingninger
 • Forstå, hvad konjunkturer gør ved en økonomi, og hvordan man kan modvirke det ved forskellige typer politikker

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er de 7 samfundsøkonomiske mål
 • Forklar modellen her
 • Forklar ligningerne BNP + M = C + I + X
  • Hvad har ligningen at gøre med “ymerkiks”
 • Hvorfor kan det give mening at opdele forbrug i privat og offentligt forbrug

Lektien til denne gang

 • Hvad er en konjunktur
  • Forklar de 4 faser i en konjunktur
 • Forklar begreberne finanspolitik, pengepolitik og valutapolitik ud fra det økonomiske kredsløb/5-sektor modellen modellen
 • Forklar forskellen på lempelig (ekspansiv) og stram (kontraktiv) økonomisk politik
 • Danmark er bundet på hænder og fødder, men I skal lære politikkerne alligevel :-).
 • Forklar multiplikatorvirkningen
  • Forklar hvorfor en multiplikatorvirkning for f.eks. en skattelettelse eller finanspolitiske lempelser er større i USA end i Danmark

Multiplikatorvirkningen er historien om, hvordan 2 + 2 = 5

Øvelser

3.1 Multiplikatorvirkningen

Ud fra videoen her forklar multiplikatorvirkningen.

3.2 Kobl modeller sammen

 • Du har tidligere set det økonomiske kredsløb/5-sektor modellen
 • Nu har du mødt “motorvejsafkørslen” eller forsyningsbalancen, som opererer med BNP, M, C, I og X. Nogle gange deler vi C op i C og G, dvs. offentlig og privat forbrug
 • Forklar, hvor du genfinder BNP, M, C, G, I og X i 5-sektor modellen. Tip. Forklar ud fra pilene
 • Vigtigt spørgsmål: Kan multiplikatoreffekten forklare, hvorfor f.eks. en skattelettelse vil give en stigning i BNP

3.3 Forklar de forskellige typer politik

Bemærk: Spørgsmål 3.2 er nærmest sygeligt vigtigt for international økonomi. Det er stort set nøglen til at forstå det hele minus udbud og efterspørgsel. Senere skal I nok få uddybet, hvad der mere ligger under økonomiske politikker

 • Forklar følgende 3 former for økonomisk politik. Brug gerne både videoen nedenfor og bogen til dine svar
  • Finanspolitik
  • Pengepolitik
  • Valutapolitik
 • Forklar ud fra både videoen og bogen: Hvilke grunde kan der være til, at et land fører økonomisk politik
 • Forklar forskellen på lempelig (ekspansiv) og stram (kontraktiv) økonomisk politik

3.4 Hvorfor svinger konjunkturerne

 • Først og fremmest: Hvad er høj- og lavkonjunktur, og hvad er det gode og dårlige ved begge dele
 • Hvorfor er vi ikke så glade for konjunktursvingninger
 • Hvad er “stød til økonomien” for noget
 • Hvad er “forkert medicin”
 • Hvordan kan lempelig hhv. stram økonomisk politik modvirke konjunktursvingninger
 • Se figur 3.5 herunder fra bogen. Hvilke stød fik den danske økonomi under finanskrisen
  • Forresten: Hvad er “faste priser”. Det er nævnt i forklaringen til bogens figur

3.5 Opgave 2 side 35. Har du styr på multiplikatorvirkningerne

I figur 3.4 herunder kan du se, hvordan en indledende indkomstændring breder sig som ringe i vandet og giver en sluteffekt, der er noget større end den indledende indkomstændring.

Ligesom i grundbogen tænker vi os, at alle danske husholdninger tilsammen får en indkomststigning på 10 mia. kr., fx på grund af, at flere er kommet i arbejde. Husholdningerne anvender indkomststigningen til betaling af skat, til forbrug af danske varer, til forbrug af udenlandske varer (import) og til opsparing. Vi ser dog her bort fra skatter og afgifter for ikke at gøre eksemplet for kompliceret. Vi antager, at husholdningerne alle har det samme mønster med hensyn til anvendelsen af indkomststigningen:

 • Forbrug af danske varer 40 %
 • Forbrug af udenlandske varer (import) 40 %
 • Opsparing 20 %
 • Beregn i skemaet nedenfor mindst 5 runder. Derefter kan du lægge summen af tallene under forbrug oven i den indledende indkomstændring. Det giver et rimeligt indtryk af den endelige sluteffekt.
 • Beregn derefter ved hjælp af formlen i boks 3.1 multiplikatorens størrelse. Herefter kan du give et præcist svar på sluteffekten af den indledende indkomstændring.
 • Prøv eventuelt selv at ændre på forudsætningerne i eksemplet og lav de relevante udregninger.