Modul 07. Kap 6.2. Økonomisk vækst, velstand og nationalregnskab

Forberedelse

 • Læs kapitel 6 fra og med afsnit 6.4 Kritik af BNP som målestok og resten af kapitlet

Fokusspørgsmål

 • Hvorfor kan vi ikke 100% stole på BNP som målestok for vores produktion
 • Hvad er købekraftsparitet
 • Hvad er forskel på velstand og velfærd
 • Hvad er værditilvækst, og hvordan hænger det sammen med BNP

Formål

 • Forstå, at det ikke er uden problemer at bruge BNP

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Pris x mængde = værdi
 • Hvad er en vækstrate
 • Hvad er faste priser for noget
 • Realkapital = værdien af alt det,
RealkapitalRealkapital er værdien af de maskiner mv., man bruger til at producere med: De producerende produktionsfaktorer.
Det er altså summen af maskiner, bygninger, inventar og meget andet
ProduktionsfaktorerProduktionsfaktorer
RealkapitalRealkapital er en del af produktionsfaktorerne
– Realkapital = værdien af maskiner mv., som bruges til at producere med
– = summen af maskiner, bygninger, inventar mv.
 • Porters diamant

Lektien til denne gang

 • Hvorfor kan vi ikke stole 100% på BNP
  • Men hvorfor mon vi så bruger det alligevel 🙂
 • Hvad er købekraftsparitet
 • Hvad er forskel på velstand og velfærd
 • Hvad er værditilvækst, og hvordan hænger det sammen med BNP
 • Hvad er afgifter og afskrivninger
 • Hvorfor kan BNP være misvisende for lande med høje afgifter

Opgaver

7.1 Afsnit 6.4. Kritik af BNP som målestok

Ud fra bogens afsnit 7.3 plus underafsnit:

 • Hvilke tre grupper af aktiviteter regnes ikke med i BNP, men burde være regnet med?
 • Figur 7.8: Redegør for motiverne bag sort arbejde.
 • Hvilke aktiviteter medregnes i BNP, men burde ikke være regnet med?
 • Udgifter til militær (lønninger til de ansatte, udgifter til materiel osv.) regnes med i BNP. Er det efter din vurdering rimeligt?

7.2 Afsnit 6.5 Internationale sammenligninger af BNP og valutakurs-problemer

 • Hvilke to faktorer kan give problemer ved internationale sammenligninger af BNP og BNP pr. indbygger?
 • BNP i købekraftspariteter:
  • Hvad viser denne målemetode til sammenligning af BNP?
  • Hvordan sammenlignede man efter den ”gamle” metode forskellige landes BNP?
 • Fra boksen:
  • Hvad er forskellen på velstand og velfærd
   • Hvilken rolle spiller Maslows behovspyramide her
  • Hvad er HDI

7.3 Afsnit 6.6. Hvad er nationalregnskabet

 • Forklar hvad værditilvækst er ud fra figuren her. Hvorfor er den 5.500 og ikke 20.000?
 • Hvad er afskrivninger og hvorfor skal vi tage højde for afskrivninger i vores nationalregnskab?
 • Ud fra figur 7.12 fra bogen (herunder):Hvilken forskel er der mellem:
  • BNI og NNI?
  • BFI og NFI?
  • BNP og NNP?

7.4 BNP eller ej

Her er et par hurtige spørgsmål.

 • På Pusher Street i Christiania bliver der solgt hash for millioner af kroner. Er det med/burde det være med i BNP
 • Kuwait er et rigt land takket være deres olie. Men de har kun olie til 100 år mere, skal man tage højde for det i BNP
 • Et tænkt eksempel. Ved et uheld påsejler et stort fartøj Storebæltsbroen. Broen beskadiges og kan ikke bruges. Heldigvis går 1000-vis af folk i gang med, på statens regning, at reparere broen, og efter 1 måned kan den bruges igen. Hvordan påvirkes BNP og er vi som land blevet rigere af det her?
 • I Indien er mange kvinder hjemmegående husmødre. Nu beslutter inderne sig for, at de ansætter hinandens hjemmegående husmødre (og hjemmegående husfædre/transpersoner mv. for den sags skyld, ingen #meToo problemer her) til at gøre rent. Hvad sker der med BNP
 • Hvorfor kan det være misvisende for BNP at et land har høje afgifter
 • Hvad skal vi gøre ved, at BNP ikke er helt retvisende. Skal vi holde op med at bruge BNP? Kom med kreative forslag
 • Forresten: Er en lageropgørelse i et regnskab 100% til at stole på

7.5 Sort arbejde: Opgave 1 fra lærebogens kapitel

Sort arbejde er en del af den sorte økonomi i Danmark (og andre lande). Ud over sort arbejde omfatter den sorte økonomi først og fremmest snyd med selvangivelse af indtægter, som ikke har noget direkte med arbejde at gøre, fx formueindkomster fra skattely-lande, udlejning af ejendomme og værelser mv.

I eksemplet i grundbogstekstens figur 7.8 aftaler direktør Nielsen med tømrer Jensen at få bygget en carport ved sort arbejde.

 • Hvem af de to får mest ud af at udføre arbejdet sort i stedet for hvidt? Forklar ud fra eksemplet i bogen
 • Hvis den sparede skat og moms blev delt lige over mellem de to, hvor meget skulle direktør Nielsen så betale for det sorte arbejde?
 • Som nævnt i grundbogsteksten har Rockwool-fonden fundet frem til, at der hvert år laves sort arbejde i Danmark for mellem 34 og 59 mia. kr. Lad os antage, at beløbet i 2021 ligger på 46 mia. kr. I Danmark er der ca. 4.600.000 skatteydere. Hvis vi fik udryddet det sorte arbejde helt og aldeles – ganske vist en meget urealistisk antagelse – og hvis de ekstra skatteindtægter blev brugt til at nedsætte skatten for alle skatteborgerne med samme beløb, hvor meget kunne hver enkelt af de 4.600.000 skatteydere så spare i skat?