Modul 07. Projekt

Forberedelse

Skriv ned, hvad følgende begreber betyder

 • Kravspecifikation
 • Agil udvikling
 • Vandfaldsmodellen
 • Prototyper
 • Målgrupper
 • User stories
 • Strukturdiagrammer
 • Brugervenlighed

Formål

 • Lave et projekt, som I skal aflevere

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er brugervenlighed
 • Hvad kan vi gøre for at fremme brugervenlighed i vores design
  • Hvad er bedst til at involvere brugere: Vandfaldsmodellen eller den agile metode? Forklar
 • Hvordan kan vi teste for brugervenlighed

Lektien til denne gang

Fælles øvelse

Forklar begreberne her:

 • Kravspecifikation
 • Agil udvikling
 • Vandfaldsmodellen
 • Prototyper
 • Målgrupper
 • User stories
 • Strukturdiagrammer
 • Brugervenlighed

Teorien er her: https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/laerebog-til-del-1-introduktion/

Afsluttende opgave for grundforløbet

Inden du går i gang: Opgaven er individuel. Det er tilladt at snakke sammen med andre, men alle skal aflevere opgaven individuelt på Lectio. Du får 2 gange til at lave opgaven i.

Herunder kan du downloade en skabelon til din opgavebesvarelse.

Del 1. Teori

Opgave 1. Projektværktøjer

 • Hvorfor skal vi bruge den agile metode frem for vandfaldsmodellen til vores udvikling?
 • Hvordan giver user stories dig målgrupperne?
 • Hvad er sammenhængen mellem user stories og kravspecifikation?
 • Hvad er sammenhængen mellem user stories og agil udvikling?
 • En virksomheds ERP system (ERP = enterprise resource planning = virksomhedsstyringssystem. Alle virksomheder, store som små, har et ERP system) skal udskiftes, da det gamle ikke mere lever op til sikkerhedskravene. Det er planen, at det nye system skal i drift om ca. 1 år. Lav en overordnet plan for projektet og begrund dine valg. Forklar specifikt, om og i bekræftende fald hvordan brugerne (dvs. dem, der bogfører i det daglige) kan involveres.

Opgave 2. Hvem skal bruge din hjemmeside og hvad skal den bruges til

I del 2 af opgaven skal du lave en hjemmeside for et parti, “Grøn linje” *. Forklar, hvordan beskriver de gennemgåede projektværktøjer HVEM hjemmesiden skal rettes imod og HVAD siden skal kunne? Med projektværktøjer menes user stories, kravspecifikation, prototyper mv.

Del 2. Praksis

Spørgsmål 3. Grøn linje

Inden du går i gang: Jeg har valgt en opgave med et grønt politisk parti. Du er velkommen til at vælge et parti med en anden politik i stedet for, f.eks. “Rød alliance”, “Nye liberale” eller hvad du vil. Bare du besvarer spørgsmålene.

Her er opgaven:

”Grøn Linje” er et nystartet parti med udgangspunkt i beskyttelse af miljø, natur og klima.
Partiet er startet ud fra en diskussionsgruppe på Facebook med flere tusinde medlemmer, hvor nogle nu ønsker mere direkte indflydelse på lovgivning igennem ”Grøn Linje”.

Partiet er i fuld gang med at formulere deres politik og skal til at indsamle underskrifter
(vælgererklæringer) for at kunne stille op til næste folketingsvalg.

”Grøn Linje” ønsker nu at gøre partiet mere synlig med en hjemmeside, som kan hjælpe
med at præsentere partiets politik og kandidater samt få nye medlemmer og
vælgererklæringer.

 • Lav en kort kravspecifikation.
 • Lav et stukturdiagram med mindst 5 sider (se nedenfor), men gerne flere end 5 sider.
 • Lav en persona og placer vedkommende i Minerva modellen.
 • Lav mindst 5 user stories og prioriter dem.
 • Forklar kort, hvordan du vil gøre din hjemmeside brugervenlig

Spørgsmål 4. Hjemmeside i Wix

Nedenstående skal være i orden:

 • Du må ikke bruge skabeloner undtagen til en eventuel webshop. Du skal bygge siderne fra bunden i Wix.
 • Du skal have mindst følgende 5 sider. Forside, Vores politik, Kontakt, og en side med “Vores kandidater”. Siden “Vores kandidater” skal have 2 undersider med præsentation af forkvinden Gitte Grøn og næstformanden Kim Klima.
 • Der skal være billeder, tekst og eventuelt video på alle sider. Til gengæld må du gerne sætte fyldtekst ind (= bla-bla tekst, som bare skal vise, hvordan det ser ud grafisk).
 • Hver side skal have mindst 2 striber ud over sidehoved og sidefod.
 • Man skal kunne navigere mellem alle siderne.
 • Nederst på alle dine sider, dvs. i sidefoden, skal du partiets navn og adresse. Adressen er “Grøn Linje | Bærdygtighedsvej 24 | 7890 Miljøkøbing”. Find selv på en email og et telefonnummer.
 • Din hjemmeside skal kodes individuelt i Wix. Dvs. du må gerne snakke sammen med andre, men du må ikke aflevere samme link til besvarelsen.
 • Du skal publicere og kopiere linket til din publicerede hjemmeside ind i din besvarelse.

Nedenstående kan være i orden, og det giver plusser i bedømmelsen 🙂

 • Lav noget, der kan imponere mig. Eksempler er
  • Knapper, som kan bruges mellem siderne, og som ikke er med i menuen. F.eks. en “Vores politik”-knap midt på forsiden.
  • Interaktivt kort fra Google Maps (find selv på en adresse, adressen er som sådan ligegyldig).
  • Bruge flere striber på samme side og gerne på en flot måde.
  • Læg ikoner op til sociale medier.
  • Kontaktformular.
  • Webshop (dvs. at du har forsøgt dig lidt), f.eks. køb af t-shirts, medlemsskab mv.
  • Baggrunde med gennemsigtighed.
  • Indsat video fra YouTube.
  • … eller andet, som du kan finde på, men som jeg ikke nødvendigvis har gennemgået.

Du kan få hjælp til meget af ovenstående på min hjemmeside under Vejledninger > Vejledning 1. Hjemmeside med Wix.

Opgave 5. Brugervenlighed

I den følgende opgave skal du tage skærmfotos til alle eksemplerne.

 • Kom med eksempler på mindst 3 forskellige gestaltlove, som du har brugt eller har brudt
 • Kom med mindst 3 eksempler på, hvad du har gjort for at gøre siden brugervenlig, eller hvor din side kunne være mere brugervenlig. Du skal inddrage love og/eller principper om brugervenlighed i dine eksempler.