Projektopgave 2. Landeanalyse

Du skal i denne projekt arbejde med makroøkonomisk landeanalyse. Du skal anvende videoerne fra min hjemmeside under Videoer > Videoer 09. Makroøkonomisk landeanalyse

Opgave 1. Video 01. Makroøkonomisk landeanalyse (teori)

Se videoen. Noter ned, hvad du kan lære fra videoen.

Opgave 2. Video 02. Hvilken økonomisk politik skal vi føre? Keynesianere kontra monetarister

 • Hvad er forskellene mellem monetarister og Keynesianere
  • Ud over væksten i BNP: Hvilke nøgletal styrer monetarister primært efter, og hvilke nøgletal styrer Keynesianere primært efter
  • Hvad mener monetaristerne at statens rolle (økonomisk set) skal være
  • Hvorfor vil monetaristerne hellere regulere med renten end med finanspolitik
  • Hvilke 2 redskaber har man, når man ønsker at føre finanspolitik. Det gælder både ekspansiv og kontraktiv finanspolitik
 • Hvor vil du placere liberalister og marxister i forhold til monetarister og Keynesianere
 • Hvor tror du, at hhv. liberalister, marxister, monetarister og Keynesianere befinder sig politisk. Hvem er på venstrefløjen, og hvem er på højrefløjen
 • Hvilke økonomiske skoler tror du er de vigtigste

Opgave 3. Trump vs USA’s nationalbank

Meget kan man sige om den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, men konfliktsky er han ikke :-). På et tidspunkt skændes han højlydt med direktøren for The Federal Reserve Board, i daglig tale “The Fed”, som er USA’s nationalbank. Trump ville lette skatterne mens direktøren truede med at hæve renten, hvis Trump gjorde alvor af planerne.

 • Hvorfor mon hele denne diskussion opstod. Hvad ville Trump og hvad ville nationalbankdirektøren opnå. Dvs. hvad var Trumps økonomiske og politiske mål og hvad var The Fed’s økonomiske og politiske mål
 • Kunne Trump bestemme over renten tror du
 • Hvilken fordel har direktøren for The Fed frem for Trump i denne diskussion (tip: Hvad er forskellen i deres “ansættelsesforhold”

Opgave 4. Landeanalyse

Når du er nået hertil: Tag fat i din lærer. Du og din gruppe skal undersøge et land pr gruppemedlem. Du får landene af læreren: For hvert land skal du:

 • Tage landets økonomiske tempertur vha. nøgletal
 • Anbefale en eller flere økonomiske politikker. Husk at hvis landet har tilsluttet sig konvergenskravene i EU, så kan de ikke gøre, som det passer dem

Inden du går i gang læs vejledningen under Vejledninger > Vejledning 3. Landeanalyse https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/vejledning-3-landeanalyse/. Det kan også være en fordel for dig at se video 07 i flokken af videoer til landeanalyse: Hent tal ind fra IMF (Den Internationale Valutafond) til Excel

Eksempler på landegrupper

 • Danmark, Norge, Sverige
 • Island, Norge, England
 • KIna, Japan, Indien
 • USA, Canada, Mexico
 • Bulgarien, Tyrkiet, Grækenland
 • Frankrig , Spanien, Portugal
 • Marokko, Algeriet, Tunesien
 • Brasilien, Argentina, Uruguay
 • Colombia, Panama, Venezuela
 • Sydafrika, Mozambique, Zambia

Tip: Du skal ud og finde data i databaser, også engelske databaser. Her er en lille ordbog dansk-engelsk:

 • BNP (Brutto nationalprodukt) = GDP (Gross Domestic Product)
 • Inflation = inflation
 • Arbejdsløshed = unemployment, nogle gange unemployment rate

Opgave 5. Et par landeanalyser

Læs en landeanalyse igennem, gerne med kritiske briller

 • Er væksten i BNP belyst
 • Er inflation og arbejdsløshed belyst
 • Er betalingsbalancen og statslig underskud/statsgæld belyst
 • Er der en klar anbefaling i konklusionen i forhold til, om landet skal føre ekspansiv, kontraktiv eller måske slet ikke føre konjunkturregulerende økonomisk politik.
 • Er du enig eller uenig i konklusionen. Det giver plus-point at være uenig 🙂

Frankrig

BNP pr. indbygger = 38.625$ (2020)

Arbejdsløshed = 8,6% (2020)

Overskud/underskud, offentlige sektorer = -2,6% (2017)

Betalingsbalancen = -1,8% (2020)

Inflation = 2,1% (sep 2021)

Renten = -0,11% (aug 2021)

Temperaturen i Frankrig er forholdsvis okay da vi også skal tage corona-epidemien i betragtning. Arbejdsløsheden er ikke tilfredsstillende da den helst skal ligge på omkring 3-4% hvor den her ligger på 8,6%, men igen kan dette være et udfald fra epidemien. Både renten og inflation er god, da inflationsniveauet gerne skal ligge på 1-2% hvor den ligger på 2,1% og renten er negativ hvilket er godt for forbrugerne så der kan komme gang i økonomien. 

I forhold til økonomiske politikker vil det ikke er muligt at pille ved valutaen da de er underlagt Euroen. Pengepolitik ville heller ikke give mening da renten allerede er negativ. Derfor vil det give bedst mening at føre finanspolitik dog er det stadig svært da Frankrig er underlagt konvergenskravene, derfor vil det stadig være svært at pille for meget ved finanspolitikken.

Indien

BNP og inflation: Indiens økonomi er fortsat i vækst, men har i 2019 oplevet en opbremsning. Økonomien forventes at vise bedringstegn i 2020-23. En gennemsnitlig bedring af den globale økonomi ventes yderligere at stimulere landets eksport. Trod opbremsningen vil Indien fortsat være blandt de hurtigste voksende økonomier i verden. 

Arbejdsløshed:

Arbejdsløsheden har henholdsvis forholdt sig lav, og har ligget mellem 5.75% og 5.25% fra årene 2000 og 2019- men da corona kom satte det en masse i arbejdsløshed, og derfor er den steget hen over året 2020, hvor den tog et hop op til lidt over 7%, her steg den med næsten 2%

Current account balance:

betalingsbalancen er ikke særlig god for Indien. Fra 1980 har den ligget på omkring de 0, og der har den ligget med få svingninger de næste 20 år, dog tog det et godt ryk opad i 2002-2003, men derfra gik det bare nedad og fandt sig allerlængst nede på bunden på næsten -100 i 2011, efter steg det en smule og omkring 2016 er der omkring -30 så kom der et dyk igen og efter det steg de helt vildt op til omkring 25, men faldt så i 2021 ned på 36.267

GDP:

 • Anbefale en eller flere økonomiske politikker. Husk at hvis landet har tilsluttet sig konvergenskravene i EU, så kan de ikke gøre, som det passer dem
  • Der er plads til at fører en smule ekspansiv finanspolitik, men ikke for meget da det ville medføre en for høj inflation- der skal ikke meget til da inflationen allerede ligger på 4.9 %
   • Anvendes i Nedgangs- og lavkonjunktur § Når man forøger investeringer sættes der gang i den økonomiske aktivitet i resten af det økonomiske kredsløb

Norge

Det ligger i Skandinavien oppe over Danmark.

Norge er 385.207 km2.

De har et indbyggertal på 5,4 Millioner.

De har 67.294,48 dollars i BNP pr. indbygger. BNP pr. indbygger i 2010 var højere end den er nu. Den begyndte at stige, men over de senere år er BNP’en pr. indbygger faldende.

Norges inflation:

Inflation har været meget høj i år 1987 og er derefter faldet voldsomt, hvilket er positivt for landet, fordi det betyder at pengene er blevet mere værd.

Norges arbejdsløshed:

Antallet af ledige er fordoblet under epidemien. De har haft en stigning på  6,7% ledige i 2020.

Budgetbalance over Norge:

Her ser man at grundet Covid-19 er budgettet faldet voldsomt, fordi man har skulle bruge mange penge på teststeder og vacciner. Derefter i 2021 er det steget en del og de kommende år forventer de en stigning i budgettet.

Betalingsbalance over Norge:

Betalinger fra ind- og udland i Norge har været stigende i de foregående år, men grundet Covid-19 har det været svært at handle med hinanden fra land til land og der har været store forsinkelser på vare.

Norges BNP i vækst har været meget svingende. Det er primært faldet i 2020 pga corona. Og i den øverste tabel er de sammenlignet med Sverige og Schweiz og her kan man se det har den lavest årlige ændring i deres BNP. 

USA

USA bnp er faldet med 7,3 procent, dette skyldes corona, som vi kan se vil den også stige hen over de kommende år, så den vil finde et normal niveau, infaltionen ligger på et tilfredsstillende niveauet på de 1-2 procent. USA offentlige gæld pct af BNP ligger på 155,4, grunden til at USA gerne ,må have en så høj gæld, er fordi deres vallutta dollaren er den vigtigste i verden, og er derfor vigtig at få i omløb. deres arbejdsløshed er steget, dette skyldes at mange arbjedspladser er blevet nødsaget til at fyre medarbejdere. 

Anbefale en eller flere økonomiske politikker. Husk at hvis landet har tilsluttet sig konvergenskravene i EU, så kan de ikke gøre, som det passer dem.

Vi anbefaler at de prøver at sænke den offentlige gæld, det USA skal gøre er at have en strammer økonomisk politik. Så de kan få få flere penge så d kan betale på deres gæld.