Projektopgave 1g-1. Landeanalyse

Du skal i denne projekt arbejde med makroøkonomisk landeanalyse. Du skal anvende videoerne fra min hjemmeside under Videoer > Videoer 09. Makroøkonomisk landeanalyse

Opgave 1. Konjunkturer

  • Forklar, hvad konjunkturer er for noget
    • Hvad kan problemet med høj- hhv. lavkonjunktur være
  • Hvorfor ønsker vi at udjævne konjunkturer
  • Forklar de 3 former for konjunkturregulerende økonomisk politik. Herunder hvor vi kan se dem i det økonomiske kredsløb samt hvilke værktøjer, de hver især indeholder

Opgave 2. Markedsanalyse

Regeringen ønsker grøn omstilling. Analyser hvad der sker i følgende situationer.

  • Regeringen vedtager en CO2 afgift. Det betyder at fossile brændstoffer som f.eks. benzin bliver dyrere
    • Hvad sker der med markedsligevægten for benzin
    • Hvad sker der med markedsligevægten for elbiler

Opgave 3. Landeanalyse

Danske Erhverv har nogle rigtigt fine markedsrapporter. Jeg har brugt en af dem i min video om landeanalyse for Sverige.

Gå ind på https://www.danskerhverv.dk/varktojer/markedsrapporter/, hvor der er link til alle deres rapporter om landene. Lav en landeanalyse, men tag udgangspunkt i den lille tabel her, som findes for alle landene. Her for Sverige:

Prøv så at se, hvor dybt du kan komme med din analyse. Brug gerne hele markedsrapporten, Inddrag gerne data fra andre kilder, f.eks. kilderne nævnt her: https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/vejledninger-1-talbanker/ og prøv at kikke, om der er noget spændende i nyhederne om landet.

Hver gruppe har sit eget land, som de skal analysere.

VIGTIGT: I kan tjene ekstra point, hvis I kan finde yderligere informationer omkring landene på nettet, typisk på nyhedsmedier. F.eks. har Berlingske skrevet meget om Tyrkiet