Projektopgave 3. Arbejdsmarkedet

Forberedelse

 • Repeter kapitel 7
 • Dan grupper på maks 4 personer efter eget valg

Formål

 • kompetence til at anvende viden fra faget til at analysere samfundsøkonomiske konsekvenser.
 • informationsøgnings- og databehandlingskompetence.
 • kompetence i opgavens de 3 taksonomier.
 • Kompetence i at lave en problemformulering
 • Kompetence i fremlæggelse

Fælles gennemgang

Taksonomiske niveauer

 • Redegørelsen er det laveste niveau. Man redegør for de vigtigste begreber, som man vil bringe i spil i opgaven. Lad være med “bare” at copy-paste fra bogen eller min hjemmeside
 • Analysen bygger på redegørelsen. I analysen går man i dybden og prøver at blive klogere på det, man undersøger. Man kan belyse det med kvantitativt og kvalitativt materiale. Der er intet til hindrer for, at man får mudrede resultater, men det akademiske håndværk lysen. Er resultaterne fornuftige, kan der sættets tvivl ved dem osv.
 • Diskussion er det højeste niveau, men husk at kvalificere diskussionen. Du må mene hvad du vil, det er f.eks. ok at påstå at jorden er flad: Men dine holdninger skal være velbegrundede og vel undersøgte
 • Redegørelsen fylder maks 15%. Det er en almindelig fejl, at man gør for meget ud af redegørelsen. Det er under analysen og diskussion, at man skal vise, at man har et fagligt niveau

Opgaven

 • Arbejdsløshed og arbejdsmarked i et andet land end Danmark

Krav til jeres svar

 • I vælger selv et land
 • Lav en problemformulering, som jeg skal godkende
 • Skriv opgaven, så I har et materiale
 • Lav en præsentation ud fra jeres materiale

Evaluering

Hver gruppe får en karakter. Der lægges vægt på:

 • anvendelse af faglige begreber
 • argumentation for påstande (tip: Tænk i taksonomi)
 • grundighed i søgning af informations- og databearbejdning
 • sprogbrug og overblik

Materiale til inspiration (ikke fyldestgørende):