Projektopgave 1g-2. Arbejdsmarkedet

Forberedelse

 • Repeter kapitel 7
 • Dan grupper på maks 4 personer efter eget valg

Formål

 • Vi skal lave PBL (Problem Baseret Læring)
 • PBL kan både være PI (p**** irriterende) og TF (temmelig fustrerende), men til gengæld lærer man at bruge faget til noget
 • kompetence til at anvende viden fra faget til at analysere samfundsøkonomiske konsekvenser.
 • informationsøgnings- og databehandlingskompetence.
 • kompetence i opgavens de 3 taksonomier.
 • Kompetence i at lave en problemformulering
 • Kompetence i fremlæggelse

Fælles gennemgang

Taksonomiske niveauer

 • Redegørelsen er det laveste niveau. Man redegør for de vigtigste begreber, som man vil bringe i spil i opgaven. Lad være med “bare” at copy-paste fra bogen eller min hjemmeside
 • Analysen bygger på redegørelsen. I analysen går man i dybden og prøver at blive klogere på det, man undersøger. Man kan belyse det med kvantitativt og kvalitativt materiale. Der er intet til hindrer for, at man får mudrede resultater, men det akademiske håndværk lysen. Er resultaterne fornuftige, kan der sættets tvivl ved dem osv.
 • Diskussion er det højeste niveau, men husk at kvalificere diskussionen. Du må mene hvad du vil, det er f.eks. ok at påstå at jorden er flad: Men dine holdninger skal være velbegrundede og vel undersøgte
 • Redegørelsen fylder maks 15%. Det er en almindelig fejl, at man gør for meget ud af redegørelsen. Det er under analysen og diskussion, at man skal vise, at man har et fagligt niveau

Opgaven

 • Arbejdsløshed og arbejdsmarked i et andet land end Danmark

Krav til jeres svar

 • I vælger selv et land
 • Lav en problemformulering, som jeg skal godkende
 • Skriv opgaven, så I har et materiale
 • Lav en præsentation ud fra jeres materiale

Evaluering

Hver gruppe får en karakter. Der lægges vægt på:

 • anvendelse af faglige begreber
 • argumentation for påstande (tip: Tænk i taksonomi)
 • grundighed i søgning af informations- og databearbejdning
 • sprogbrug og overblik

Materiale til inspiration (ikke fyldestgørende):

Eksempler på problemformuleringer

Skal være præcis og specifik og meget gerne formuleret som et hovedspørgsmål, som kun kan besvares ved at anvende viden og metoder fra faget.

Progressionen i de taksonomiske niveauer ligger i underspørgsmålene – ikke i hovedspørgsmålet. Du skal sikre dig, at du både arbejder med et beskrivende, analyserende og vurderende/ perspektiverende niveau.

England

 • Hvilke konsekvenser giver den udenlandske arbejdskraft for arbejdsmarkedet i England?
 • Vi vil i vores opgave redegøre for arbejdsmarkedet i England med fokus på udenlandsk arbejdskraft. Vi vil undersøge hvilke erhverv det særligt er aktuelt hos.
 • Herudover vil vi analysere hvilke konsekvenser den udenlandske arbejdskraft medfører og afslutte vores opgave med en diskussion om brugen af udenlandsk arbejdskraft har en positiv eller negativ virkning for England.

Frankrig

 • Hvilke udfordringer har den franske arbejdsmarkedsmodel samt dens struktur for udviklingen af arbejdsmarkedet i landet?”
 • Vi vil i vores opgave redegøre for det franske arbejdsmarkeds struktur med særligt fokus på Macrons politiske vision om at reformere arbejdsmarkedet i Frankrig.
 • Herunder vil vi analysere hvilke konsekvenser hans politiske ambitioner kunne have for arbejdsmarkedet derunder, hvilken sammenligning der kan laves til den danske flexicurity model.
 • Vi vil derudover diskutere og vurdere, hvilken indflydelse bevægelsen ”de gule veste” har haft på evnen til at føre disse reformer ud i livet.

Danmark

 • Er dagpengesatsen for høj til, at det kan betale sig at arbejde?
 • Vi vil igennem opgaven redegøre for det danske dagpengesystem og udviklingen i dagpengene. Dette gøres ved hjælp af modeller, artikler og indekstal, som skal give et overblik samt vise dagpengesystemet og udviklingen på en overskuelig og relevant måde.
 • Vi vil analysere danskernes villighed til at arbejde, i forhold til at modtage dagpenge. Her tages udgangspunkt i dokumentaren “Den dag de fremmede forsvandt”, hvor vi følger en række danskere som er på dagpenge, som dog bliver tilbudt en prøveperiode i job.
 • Til sidst vil vi diskutere og vurdere forskellige holdninger, omkring den høje dagpengesats påvirkning på arbejdsmarkedet. Her kigger vi på artikler og interviews med mennesker, som har en holdning til den påvirkning dagpengesatsen har på arbejdsmarkedet i Danmark.

Tyskland

 • Hvordan vil robotternes udvikling påvirke det tyske arbejdsmarkedet i fremtiden?
 • Vi vil i dette notat redegøre for robotternes udvikling på arbejdsmarkedet, og dernæst vil vi analysere og vurdere, hvordan robotternes udvikling kan påvirke arbejdsmarkedet ved hjælp af modeller og statistikker.
 • Til slut vil vi vurdere, hvordan fremtidens arbejdsmarked vil se ud i Tyskland.