Repetitionsopgave ØG og ekstraopgaver

Fælles gennemgang til opgave 2 og 3

Fra tidligere

 • Hvad er en konjunktur
 • Hvorfor svinger konjunkturerne
 • Er Danmark i høj-eller lavkonjunktur

Lektien til denne gang

Problemer i at gribe ind = timingen. Kender vi verden om ½ år

Konjunktursvingninger

Der er 3 former for konjunkturregulerende økonomisk politik:

 • Finanspolitik
  • ekspansiv = vi øger “farten” i det økonomiske kredsløb
  • kontraktiv= vi mindsker “farten” i det økonomiske kredsløb
  • Instrumenter: Statens udgifter og indtægter
  • Hvem bestemmer: Regeringen
 • Pengepolitik
  • ekspansiv = vi hæver “farten” i det økonomiske kredsløb
  • kontraktiv/stram = vi mindsker “farten” i det økonomiske kredsløb
  • Instrumenter: Renten
  • Hvem bestemmer: Nationalbanken. I Danmark også den Europæiske Centralbank
 • Valutapolitik
  • Devaluering = landets valuta bliver mindre værd = vi importerer mindre og eksporterer mere = vi øger hastigheden i det økonomiske kredsløb men skaber også usikkerhed og sandsynligvis inflation
  • Revaluering = landets valuta bliver mere værd = vi importerer mere og eksporterer mindre. Det er meget sjældent brugt i Danmark
  • Hvem bestemmer: Nationalbanken og regeringen i samråd

Mini-case. Boksekampen Trump vs. The Fed

Meget kan man sige om den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, men konfliktsky er han ikke :-). På et tidspunkt skændes han højlydt med direktøren for The Federal Reserve Board, i daglig tale “The Fed”, som er USA’s nationalbank. Trump ville lette skatterne mens direktøren truede med at hæve renten, hvis Trump gjorde alvor af planerne.

 • Hvorfor mon hele denne diskussion opstod. Hvad ville Trump og hvad ville nationalbankdirektøren opnå. Dvs. hvad var Trumps økonomiske og politiske mål og hvad var The Fed’s økonomiske og politiske mål
 • Kunne Trump bestemme over renten tror du
 • Hvilken fordel har direktøren for The Fed frem for Trump i denne diskussion (tip: Hvad er forskellen i deres “ansættelsesforhold”

Opgaver

Opgave 1. Lidt IØ-teori

Lav en PowerPoint, hvor du gennemgår nedenstående begreber teoretisk. Giv praktiske eksempler om muligt. Du er velkommen til at bruge figuren her i din PowerPoint

 • Økonomisk vækst/konjunkturer
 • Det økonomiske kredsløb
  • Hvad sker der i det økonomiske kredsløb, hvis regeringen giver en skattelettelse
  • Hvad sker der i det økonomiske kredsløb, hvis inflationen overstiger fremgangen i lønnen (lidt svært spørgsmål)
 • Efterspørgsel, efterspørgselsdeterminanter og priselasticitet
 • Udbud
 • Markedsligevægten

Herunder ser du de 7 samfundsøkonomiske mål. Prøv at finde tal for dem alle. Vurder for hvert enkelt tal, om du synes det er godt eller skidt.

 1. Økonomisk vækst
 2. Høj beskæftigelse og lav arbejdsløshed
 3. Ligevægt på betalingsbalancen
 4. Lav inflation
 5. Balance på statsbudgettet
 6. Rimelig fordeling af goderne
 7. Bæredygtig vækst

Opgave 2. Konjunkturregulerende økonomisk politik

 • Hvorfor skal vi gribe ind
 • Hvad er problemerne ved at gribe ind
 • Hvilke 3 muligheder har vi for at føre konjunkturregulerende økonomisk politik

Opgave 3. Danmark har smidt trumferne

Den danske krone har været i et næsten fastlåst forhold til euroen siden 1982. Dvs. at vi ikke fører selvstændig valutapolitik. En euro koster ca. 7,4 danske kroner

Den danske rente følger med små udsving den rente, som den Europæiske Centralbank udstikker. Så vi fører kun i meget begrænset omfang selvstændig pengepolitik.

Så er der finanspolitikken tilbage. Hvis vi fører ekspansiv finanspolitik, så får vi underskud på statsbudgettet og statsgæld. Underskuddet for 1 år må ikke være mere end 3% og statsgælden ikke på mere end 60% af BNP. Så vi er også begrænset her. At der så er gjort en undtagelse under corona,og at euro-landene bestemt ikke allesammen overholder kravene her, det er en anden snak.

Der er en enorm opbakning politisk til denne form for økonomisk politik i Danmark. Men … hvad kan forklaringen dog være på det? Hvorfor smider vi alle vores trumfer fra os?

Opgave 4. Årets finanslov i Danmark

I slutningen af hvert år skal der vedtages en finanslov. I loven står der, hvad Statens indtægter og udgifter skal være næste år. Det er årets vigtigste lov i Folketingen, og nogle gange er der kæmpe slagsmål om loven mellem de politiske partier. De borgerlige partier havde f.eks. for et par år siden store skænderier for og imod topskattelettelser.

I år (2021) har regeringen meldt ud, at vi skal have en “stram” finanslov. Hvad mener de med det og giver det mening i forhold til en forventet vækst på 3,5% i BNP? Brug det økonomiske kredsløb i din forklaring.

Opgave 4. Gennemgå videoer

Gå ind på hjemmesiden under Videoer > Video 06. Økonomiske politikker https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/videoer-3-oekonomiske-politikker/

Se de 4 første videoer. Noter ned, hvad videoerne siger om de forskellige konjunkturregulerende økonomiske politikker og sammenlign med, hvad der står øverst på siden her under punktet Fælles gennemgang > Lektien til i dag

Bemærk: I den første video skal du kun koncentrere dig om de første 3 former for økonomisk politik, dvs. finanspolitik, pengepolitik og valutapolitik. Pyt med konkurrenceevneforbedrende økonomisk politik, strukturpolitik og miljøpolitik, dem kommer vi til i 2. g :-).