Rusland

Formål

  • Undersøge, hvad Vestens økonomiske krig mod Rusland går ud på
  • … og finde ud af, hvordan de evt virker, og hvad konsekvensen er

Forberedelse

Læs som minimum disse 3 artikler forholdsvis grundigt. Noter ned, hvis der er noget, du ikke forstår.

Skim disse artikler igennem

Opgaver

Inden i går i gang. Gruppe 1 starter med opgave 1, gruppe 2 med opgave 2 osv. I skal ikke alle starte med samme opgave. I skal holde jeres makkerskabsgrupper i dag!

Du skal lære 2 økonomiske ord: Bankerot og børsen

I øvrigt kommer ordet “bankerot” af italiensk “panca rotta” = “ødelagt bænk”. I oldtiden kunne man gå ned til skibsmæglere, der sad på bænke ved havnene. Hos dem kunne man investere i andele i skibenes last. Hvis lasten tjene penge, fik man en del af overskuddet. Hvis skibet så sank eller blev overfaldet af pirater, var lasten og dermed pengene tabt. I så fald væltede man bænken, hvor skibsmæglerne sad: Panca rotta = ødelagt bænk = bankerot

1. Udbud og efterspørgsel

Det nævnes ofte, at Vesten vil lukke af for russisk gas og olie. Forklar i et udbuds- og efterspørgselsdiagram, hvad der vil ske med markedsligevægten for gas, hvis vi er nødt til at købe gas andre steder. Den gas, vi skal købe andre steder, er dyrere end den russiske.

Du er velkommen til at bruge diagrammerne her i din forklaring: https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/vejledninger-2-udbuds-og-efterspoergselsdiagrammer/

2. Eksport

Find ud af, hvor stor en del af Ruslands eksport, der består af olie og gas. Find også ud af, hvem der er Ruslands største handelspartnere. Det er et plus, hvis du kan vise andelene i et cirkeldiagram.

3. Rublen og renten

Rublen er den nationale valuta i Rusland. Hvorfor sætter den russiske nationalbank renten op, og hvilken form for økonomisk politik svarer det til. Brug det økonomiske kredsløb i din forklaring.

4. Statsbankerot

Det nævnes, at Rusland kan gå statsbankerot. Prøv at google, hvad statsbankerot er.

Når en nationalbank trykker pengesedler, kan ejeren af en pengeseddel teoretisk bede om at få udleveret pengesedlens værdi i guld eller “hård” valuta. Hvis tilliden til, at nationalbanken har den evne, forsvinder, vil man se valutaen falde hurtigt i værdi og der vil komme meget høj inflation.

Med denne viden i baghovedet prøv om du kan forstå artiklerne her.

5. Kursen på rublen falder

Læs artiklen fra Danmarks Radio: https://www.dr.dk/nyheder/penge/russere-stimler-sammen-i-koe-foran-bankerne-og-det-kan-nemt-blive-en-af-putins

Forklar i et udbuds- og efterspørselsdiagram, hvad der sker med rublen. Kursen falder kraftigt. Hvorfor hæver russerne penge? Og hvad betyder det for folks opsparing i rubler, at kursen falder voldsomt.

Du er velkommen til at bruge diagrammerne her i din forklaring: https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/vejledninger-2-udbuds-og-efterspoergselsdiagrammer/

6. Hvor er Rusland vækstmæssigt

  • Nedenfor ser du et regneark med tal for BNP. Hvor gode er russerne til at vokse
  • Gå ind på https://www.globalis.dk/Statistik/bnp-per-indbygger. Hvor rige er russerne sammenlignet med naboerne Estland, Letland, Ukranie og f.eks. Danmark, Kina, USA, Tyskland, Japan og Sverige. Beregn index-tal for mindst 5 af landende, selvfølgelig inklusive Rusland.

7. Markedsrapport for Rusland

Her er et link til en markedsrapport for Rusland. Hvad er din vurdering af landet økonomisk set. Landerapporten ser du her https://www.danskerhverv.dk/varktojer/markedsrapporter/

Brug gerne videoen her til repetition https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/videoer-9-makrooekonomisk-landeanalyse/