Snowden-filmen

Forberedelse

Besvar spørgsmålene her, så får du mere ud af filmen:

  • Søg på Edward Snowden: Hvem er han, og hvad har han gjort?
  • Find ud af, hvad NSA er for en organisation, og hvad den laver
  • Søg på NSA i Danmark, og find ud af, hvordan tjenesten har været indblandet i overvågning her
  • Find andre eksempler på overvågning i virkelighedens verden: Hvordan og hvornår er overvågning blevet brugt til noget godt eller noget undertrykkende

Efter filmen

  • Hvilke moderne medier/teknologier er der fokus på i ”Snowden”
  • Hvad mener Snowden om det at være online – og hvordan udvikler hans forhold sig til det i filmen?
  • Hvordan reagerer Snowden på, at hans kæreste, Lindsay Mills, gemmer billeder af sig selv på sin computer?
  • Bruger du selv onlinemedier – og i så fald hvilke?
  • Tænker du over, hvordan du bruger dem – og i så fald hvordan?