SO1-opgave 2023

Opgavebeskrivelsen

Jeg har lagt opgavebeskrivelsen ind her. Læs den igennem inden SO1 opstarten:

Et par råd til opgaven

Alle akademiske opgaver er bygget op i 3 dele. Man kalder det de 3 taksonomiske niveauer. Redegør – analyse – diskussion. “Taksonomi” = inddeling i hirakier/lave en orden i tingene.

Du vil andre steder kunne se flere taksnomiske niveauer, f.eks. vurdering og perspektivering, men grundlæggende findes der de her 3 niveauer. Det er lige før, at du i alle opgaver så har følgende indholdsfortegnelse

 1. Indledning evt. med problemformulering
 2. Redegørelse
 3. Analyse
 4. Vurdering
 5. Evt. perspektivering
 6. Afrunding og afslutning

“Redegør” er der, vi starter. Redegør for de vigtigste begreber. Punktet må aldrig fylde mere end 10 – 15% af den samlede opgave/fremlæggelse. Det er under anaylsen, at du “tjener pointene”. Det er en helt almindelig fejl, at redegørelsen tager for lang tid.

DE BEGREBER, DU REDEGØR FOR, SKAL FINDE ANVENDELSE I ANALYSEN. HVIS DU REDEGØRER FOR COOKIES, SKAL DU SÅLEDES BRUGE COOKIES-BEGREBET I ANALYSEN.

Mini-guide til de forskellige niveauer

 • Redegøre: Hv-ord: Hvad …, hvilke … En redegørelse er dybest set bare en gengivelse af de vigtigste dele af teorien. Med “vigtigst” menes de dele af teorien, som du får allermest brug for under analysen.
 • Analyse:
  • Hvorfor, hvordan. Hvad fører til hvad.
  • Forklare sammenhængen mellem enkeltelementer og en større sammenhæng
  • Under analysen viser du, hvad du undersøger. Du skal inddrage kilder til at underbygge dine påstande.
  • Her er et godt eksempel. Slidet er en del af PowerPoint, som er brugt til en gruppefremlæggelse i international økonomi under analysen: Til venstre ser du påstandene. Til højre er påstandene underbygget med en graf, som gruppen fandt på nettet

Særligt med SO1

 • Tag udgangspunkt i punkt 3, hvor du finder en opdeling af opgaven i de 3 niveauer
 • Uddyb de 3 niveauer ved at plukke fra listen under punkt 5

Den første dag. “Surveillance culture”.

– tag notater til nedenstående spørgsmål til dokumentarfilmen:  

A Spørgsmål: 

 1. Hvad er overvågning og hvad er der sket i udviklingen af overvågning i samfundet? 
 1. Hvilke opfattelser er der af overvågningen og hvordan adskiller danskerne sig fra andre i forhold til opfattelsen af overvågning? 
 1. Hvilke risici kan der være ved overvågningen? 
 1. Hvem bliver overvåget af hvem? (hvilke aktører er der i overvågningen?) 
 1. Hvilke konsekvenser kan overvågningen have og hvilke spørgsmål kan/bør man stille til overvågningen? 
 1. Hvad er elektroniske spor og hvad kan de bruges til? 
 1. Hvilken rolle spiller ”privacy” og ”consent”, fx i Emma Holtens case? 
 1. Hvad betyder ”profiling” – og hvordan der opstå ulighed/uretfærdighed? 
 1. Hvordan kan man sige, at der er tale om en asymmetrisk magtbalance i dag? 
 1. Hvordan lyder opfordringen til borgerne i samfundet (os 😊)? 

B Diskussion

Diskuter i jeres gruppe, hvilke søgeord I kan bruge for at finde flere informationer om emnet og hvilke krav I stiller til kilderne, som I vil anvende i SO1 forløbet. Lav en foreløbig liste over søgeord og relevante begreber, som I vil inddrage. Listen kan også anvendes senere i dag, når I skal lave en planche.  

Forberedelse til Wix opgaven samt user stories

Formål

 • Arbejde med user stories til erstatning for use-case diagrammer
 • Repetere at arbejde i Wix
 • Forberede dig til SO1, hvor du kommer til at arbejde mere med Wix

Fælles gennemgang

Lektien til denne gang

 • Vi skrotter use-case diagrammer … og bruger user stories i stedet for

Øvelser

1. User stories

 • Forklar, hvordan user stories fungerer
 • Hvordan er sammenhængen mellem agil udvikling og user stories
 • Hvordan kan du se brugergrupperne ud fra dine user stories

Tip: Du kan finde alle svarene i teorien til i dag.

2. Forarbejde til en hjemmeside

Du skal hurtigt finde på en hjemmeside. Brug maks 5 – 7 minutter på opgaven.

 • Enten skal du finde på en ny virksomhed eller forny noget eksisterende. Eneste betingelse er, at dit forslag skal være i tråd med FN’s verdensmål. I praksis betyder det, at dit forslag skal være miljøvenligt på den ene eller anden måde.
 • Eksempel: Et miljøvenligt tøjmærke, miljøvenlige fødevarer, leasing af elbiler …
 • Skriv ned, hvad din idé er. Et kort afsnit er nok.

3. User stories

Du skal nu bruge user stories til at beskrive, hvad siden skal kunne. Du skal mindst have 10 user stories., gerne flere. Du skal prioritere dine user stories, så de vigtigst står øverstJeg har hjulpet dig lidt og lavet et lille skema , så det er nemmere at overskue. Jeg har understreget HVEM, HVAD og HVORFOR. Bemærk, at hvis du planlægger en webshop, så kan der sagtens være både almindelige besøgende og kunder (f.eks. med login)

User case nrHVEM er brugerenHVAD skal brugeren kunneHVORFOR skal brugeren kunne det
1Som almindelig besøgende… skal jeg kunne navigere mellem siderne …… så kan se alle hjemmesidens sider
2Som almindelig besøgende … skal jeg kunne se kontaktoplysninger på alle sider … så jeg hele tiden ved, hvem jeg evt. skal kontakte
3Som administrator … skal jeg kunne redigere hjemmesiden, …… så kunderne altid har de nyeste informationer

4. Lav en hjemmeside i Wix ud fra user stories

Inden du går i gang: Vis dit arbejde i opgave 3 til din underviser.

Du skal lave en hjemmeside i Wix. Du må gerne arbejde i grupper, men du skal lave den individuelt. Krav.

 • Du skal bruge en tom skabelon i Wix, ikke en skabelon med forhåndsdefineret indhold. Se evt. video nederst på siden
 • Du skal opfylde de øverste 2 – 3 user stories, som du har lavet. Du skal ikke tænke så meget på designet, og du behøves heller ikke at gøre super meget ud af indholdet
 • Kunden ringer til dig og siger, at de har et par user stories mere, som du ser nedenfor. Implementer dem, hvis du ikke har gjort det i forvejen
  • “Som bruger vil jeg se have en forside, som præsenterer virksomheden. Så gennemskuer jeg hurtigt, hvem virksomhen er”
  • “Som bruger vil jeg have et menu, så jeg kan navigere rundt på siden” (ud over forsiden hav mindst 2 menupunkter)
  • “Som bruger skal jeg kunne se kontantoplysningerne nederst på siden, så jeg ved, hvordan jeg kommer i kontakt med virksomheden”

5. Præsentation

Vis dit hjemmeside. Vis også din oversigt over user stories og forklar dine user stories – prioriteter samt hvilke user stories, du nåede at færdiggøre.