SO5

Forberedelse

Oplæg

Forklar Rodricks trilemma

Hvordan løses denne modsætning mellem globaliseringen, demokratiet og nationalstaten, spørger Rodrik. Ifølge Rodrik er der tre muligheder:

 • Vi kan give afkald på den demokratiske indflydelse – og lade globaliseringen råde.
 • Vi kan begrænse globaliseringen, så vi forstærker demokratiet på hjemmefronten.
 • Vi kan globalisere demokratiet – dvs. forsøge at få demokratisk indflydelse på selve globaliseringsprocessen i verdensøkonomien. Men det går ud over vor nationale selvbestemmelse.

Prøv at relater det her til dilemmaet omkring:

 • Migration fra Mellemøsten/Nordafrika til Europa og Latinamerika til USA
 • EU. Skal vi have mere eller mindre national selvbestemmelse
 • EU beskytter sig med toldmure mod landbrugsvarer fra den 3. verden
 • Den globale handel, herunder forholdet USA – Kina

Generelt om opgaven

Du skal tænke i 3 taksonomiske niveauer.

 • Redegørelse
  • = Det, man kan slå op. Forklar de vigtigste fagbegreber, “kridt banen op”
 • Analyse
  • = Vi analyserer os frem til svar på vores spørgsmål. Selve “kampen”
 • Diskussion/vurdering
  • = Vurdering af resultaterne af analysen, diskussion for og imod vores resultater. Diskussion/vurdering af “kampens resultat”
  • VIGTIGT: Dit undringsspørgsmål + alle dine underspørgsmål skal være besvaret i opgaven. Et svar kan dog godt være et “ikke-svar”, dvs. at man ikke kan sige noget med sikkerhed. Eksempler: “Vi kan ikke påvise nogen sammenhæng mellem intelligens og bundby-fans”, eller “analysen giver modstridende resultater”.

Tjekliste

 • Først et undringsspørgsmål
 • Så underspørgsmål
 • Alle underspørgsmål skal relatere til hoved-/undringsspørgsmålet. Dvs. de må ikke “falde udenfor”
 • Og alle underspørgsmål skal kunne placeres ind under et taksonomisk niveau
 • Hovedkilder skal være nye og være troværdige
 • Ud over hovedkilder kan man have alt muligt med som kilder