SO6

Oplæg til jeres SO6 opgave

I forbindelse med jeres studietur skal I lave en rapport om det land, I skal rejse til.

Nedenfor ser I et oplæg til den rapport, der skal laves.

Særligt omkring IØ