Store taldag

Forberedelse.

Fokusspørgsmål:

 • I videoen nævnes flere forskellige nøgletal.
  • Skriv de 7 samfundsøkonomiske mål ned
  • Hvilke nøgletal kan bruges til at beskrive de 7 mål
  • Skriv alle de nøgletal ned, som videoen nævner
  • Lav en prioritering af nøgletallene i 3 lag. De vigtigste, de næstvigtigste og øvrige nøgletal. Tip: Du skal tænke selv i forhold til at vide, hvad der er de næstvigtigste nøgletal Men prøv at tænk på Keynesianere og monetaristernes kæpheste.

Formål

 • Kende til et bredt udsnit af talbanker
 • Kunne orientere dig i forskellige talbanker
 • Kunne downloade data fra talbanker

Fælles gennemgang

Start med hjemmeopgaven:

 • Skriv de 7 samfundsøkonomiske mål ned
 • Hvilke nøgletal kan bruges til at beskrive de 7 mål
 • Skriv alle de nøgletal ned, som videoen nævner
 • Lav en prioritering af nøgletallene i 3 lag. De vigtigste, de næstvigtigste og øvrige nøgletal. Tip: Du skal tænke selv i forhold til at vide, hvad der er de næstvigtigste nøgletal. Men prøv at tænk på Keynesianeres hhv. monetaristernes kæpheste og måske en gut ved navn Phillip, der har fået en kurve opkaldt efter sig.

Kommentar:

 • Vigtigste tal: Væksten i BNP er kongetallet
 • Næstvigtigste tal: Lige under har vi inflation (monetaristerne og nationalbankens kæphest) og arbejdsløshed (Keynesianernes kæphest)
 • Så er der en række andre, vigtige tal som f.eks. betalingsbalance, statsfinanserne, Gini-koefficienten mv. Hvis man vil laver analyse om u-lande, så kan tal som analfabetisme og forventet levealder være vigtige
 • Nederst har vi tal, som kan supplere analysen. F.eks. tal om -udledning, valutakurser, branchefordeling mv. være vigtige. Skal man gå endnu dybere, vil man skulle gå ind i detaljerede tal. Det kunne f.eks. være tal om boligmarkedet, uddannelsesniveau, den politiske situation i landet mv.
 • VIGTIGT: Du kan i nogle situationer få god gavn af landets egne databanker. Hvis du søger makroøkonomiske tal for f.eks. Tyskland eller Irland, så har begge lande glimrende databanker lige som Danmark har Danmarks Statistik.

Opgaver

Inden du går i gang: Her er en lille, nyttig ordbog:

DANSKENGELSK
Bruttonationalprodukt, forkortet BNPGross Domestic Product, forkortet GNP. “Domestic” betyder “indenlandsk”
InflationInflation
ArbejdsløshedUnemployment rate
BetalingsbalancenBalance of payments
Eksport, importExport, import
Statens underskudGovernment deficit
StatsgældNational debt
Finanspolitik, pengepolitik, valutapolitik, devaluering, revalueringFiscal policies, monetary policies, currency policies, devaluation, revaluation

1. Overblik over talbanker

Tænk på opgaven her som en hjælp til, at du fremtiden bare kan bruge tabellen til at få et godt overblik over de vigtigste makroøkonomiske data. Løs opgaven både ved at se video og ved efterfølgende at klikke dig ind på databanken. Du finder videoerne over databankerne her: https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/videoer-13-databanker/

Når du skriver om databanken, så kan følgende spørgsmål være god inspiration. Du behøves ikke at svare på det slavisk, det er ment som inspiration. Der er eksempler på svarene nedenunder.

 • Generelt om databasen: Nem/svær at finde rundt
 • Sprog: Dansk/engelsk/andre sprog.
 • Hvad dækker deres data: Danmark/Europa/Verden/ulande eller …
 • Omfang: Har omfattende tal/har få tal/data er kun det nyeste/data går langt tilbage
 • Kilder: Egne data/henviser til andre
 • Hvor findes de makroøkonomiske data: Spredt/samlet sektion/få sektioner, evt. med forklaring
 • Søgefunktion: Har egen søgefunktion/har ingen søgefunktion/søgefunktionen findes under …
 • Øvrige kommentarer: Kan data downloades/vises i grafer/… eller hvad du nu synes er godt at notere ned om databasen.

Et eksempel for Danmarks Statistik kan være:

 • Danmarks Statistik er en nærmest altomfattende statistik for Danmark
 • Sproget er Dansk
 • Data er omfattende og går langt tilbage
 • De har egne data hele vejen og en særlig sektion “Økonomi” på forsiden.
 • Der er en søgefunktion også på forsiden
 • Data kan downloades i Excel format og kan vises i grafer
 • Danmarks Statistik har en særlig side med de sidste nye makroøkonomiske tal: https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/overblik-dansk-oekonomie
DATABANKNOTER OM DATABANKEN
Danmarks Statistik: https://www.dst.dk
Globalis: https://www.globalis.dk/
Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat
Verdensbankens åbne databank: https://data.worldbank.org/
Gapminder: https://www.gapminder.org/
IMF: https://www.imf.org/en/Home
OECD: https://www.oecd.org/
CIA World Factbook: https://www.cia.gov/the-world-factbook/
Trading Economics: https://www.tradingeconomics.com

2. Data i databaserne

Du skal nu arbejde med databaserne. Under hver af databaserne er der nævnt et par opgaver.

Den første opgave kan du følge ved at følge videoen. De næste opgaver er mere selvstændige. Videoen kan nogle gange hjælpe dig, men ikke hver gang.

Danmarks Statistik

 • Download BNP for Danmark fra år 2000 og til nu
 • Download BNP for Danmark så langt tilbage som muligt, men kun fra hvert 5. år
 • Hvad er seneste nyt fra Danmarks Statistik
 • Brug siden “Overblik over dansk økonomi” til at få et overblik over den seneste udvikling i arbejdsløsheden
 • Download tal fra år 2010 for hhv. arbejdsløshed og inflation
 • Download tal for de sidste 10 i udviklingen i beskæftigelsen. Bemærk at det er beskæftigelsen (= antal folk i arbejde), ikke arbejdsløsheden

Globalis

 • Sammenlign Danmark og Argentina. Tag et skærmfoto af økonomien
 • Sammenlign Danmark og Argentina generelt. Hvilke nøgletal sammenlignes der ud fra
 • Sammenlign Argentina med nabolandet Uruguay og bagefter med den anden nabo Chile. Hvem klarer sig bedst ud fra nøgletallene

Eurostat

 • Kik i tabellen Main GDP aggregates -> GDP and main components
 • Se tabellens data på et kort
 • Download data
 • Find tilsvarende data for inflation og arbejdsløshed

Verdensbanken

 • Søg på Vietnam og hent data ned om landet i Excel format
 • I samme ombæring: Find tilsvarende data om ikke Bolivia og Botswana som i videoen, men om Kina, Thailand, Singapore, Korea, Malaysia og Laos. Bemærk at Sydkorea kaldes “Republic of Korea” eller noget i den stil. Ironisk nok kaldes Nordkorea for “Democratic Republic of Korea”, de har åbenbart en bizar sans for humor i det land. Download i Excel format
 • Download data om BNP for samtlige lande. Filtrer din søgning, så du kun har Kina, Japan, Singapore, Republic of Korea, Vietnam og Thailand.
 • Vælg selv metode: Find inflation og arbejdsløshed for Kina, Japan, Singapore, Republic of Korea, Vietnam og Thailand. Prøv evt. begge metoder og se, hvad der er nemmest

Gabminder

 • Vis udviklingen i væksten i BNP pr indbygger for Kina, Japan, Singapore, Republic of Korea, Vietnam og Thailand plus USA og Danmark først som et diagram, bagefter som en animation
 • Find tilsvarende tal for landenes inflation og arbejdsløshed og vis dem som et diagram
 • Til sidst vis over/underskud på landenes betalingsbalance hvis du kan finde tallene

IMF

 • Hvad står IMF for, og hvad er det for en organisation
 • Hvilke rapporter er der om Vietnam
 • Se Vietnam sammen med andre lande med væksten afbildet på et verdenskort
 • Download data om væksten i BNP
 • Kan du finde data om arbejdsløshed og inflation for Vietnam
 • Hvilke rapporter er der om Sydkorea, dvs. Republic of Korea
 • Hvordan ser inflationen ud i forhold til Sydkorea

OECD

 • Hvad er OECD for en organisation
 • Find stedet, hvor du kan se nyt om Irland
 • Download deres seneste rapport “Economic Survey” for udsigterne for verdensøkonomien
 • Download seneste landerapport over Irland

Trading Economics

 • Hvad er den seneste udvikling i BNP for Japan
 • Hvad er seneste udvikling i oliepriserne
 • Hvor kan du se, hvad den seneste udvikling i inflationen er

3. Kom med forslag

 • Du skal lave en landeanalyse for Italien, Spanien og Frankrig. Hvordan vil du finde dine data
 • Du skal vurdere, hvor de fattigste ulande står udviklingsmæssigt. Dvs. lande som Sydsudan, Somalia, Mozambique, Burundi og Zimbabwe. Hvordan vil du finde dine data
 • Du skal lave en komparativ (= sammenlignede) landeanalyse af Østrig med Svejts, Tyskland, Liechtenstein og Ungarn. Hvor vil du finde dine data
 • Analysen med Østrig skal nu udvides med landene Japan, Korea og USA. Hvor vil du finde dine data
 • Din analyse rummer nu Østrig, Svejts, Tyskland, Lichtenstein, Korea og USA. Du skal have data helt tilbage fra år 2000 for både BNP, arbejdsløshed og inflation. Hvor vil du finde data
 • Er der steder, hvor du kan hente rapporter om landene og få kommentarer til den sidste nye udvikling i inflationen generelt på verdensplan

4. Prøv selv

 • Vis data for BNP fra år 2000 og frem for et land fra hver verdensdel. F.eks. Tyskland, USA, Kina, Australien, Brasilien og Sydafrika
 • Fri leg: Hent og vis data, som du selv synes er sjove. Bare tallene går mindst 10 år tilbage