Vejledning 02. Hjemmeside hos WordPress.com

1. Opret dig som bruger hos WordPress.com

Start med at oprette dig som bruger hos www.wordpress.com. Følg gerne videoen her. Du skal under ingen omstændigheder betale for noget som helst, det kan godt lade sig gøre at oprette et gratis website.

2. Tilpas din forside

Du får nu en forside, som nok ser sådan ud. Kedelig overskrift og kedeligt billede, men det er netop det, du skal lave om på.

Gå ind under Sider (1).

Du er nu inde under Side (1). Her kan du se alle de sider, som du har. Der er ikke en orden i siderne. I første omgang skal du ind og have fat i siden “Home” (2), som er din forside.

2.1 Sider består af blokke

Vi skal nu arbejde med sidens udseende. Inden vi går i gang. Sidens udseende består af blokke. Du kan klikke på eksisterende blokke, og du kan oprette nye blokke samt redigere og slette eksisterende blokke efter behag. Hver blok kan du se som et “afsnit” men med forskellig indhold. Der hører forskellige redigeringsmuligheder med til hver blok, og der er rigtigt mange forskellige blokke.

Eksempler på de mest brugte blokke er:

BLOKBRUGES TIL
OverskriftOverskrifter, selvfølgelig. Du kan lave en overskrift til link
AfsnitBrødtekst. Du kan lave link inde i dine afsnit
BIlledeDu kan sætte 1 billede ind af gangen, og du kan skifte billedet efter behag
ListeLaver en punktopstilling
TabelDu laver en tabel, næsten som i Word
VideoGæt selv 🙂
LayoutDu kan inddele blokken i f.eks. 3 søjler og så skrive i søjlerne

Jeg skal nok vise dig senere, hvordan du arbejder med blokke.

2.2 Redigere i en blok

Du vil se skærmbilledet nedenfor. Som nævnt er alt, hvad du ser, blokke.

Der er flere måder, du kan arbejde med udseendenet på. Du kan klikke på teksten og rette den til (1). Bemærk at du får en menu, når du arbejder med teksten (2). Husk at gemme dit arbejde ofte. Det kan du f.eks. gøre ved at klikke på Opdater (3).

Der findes noget brødtekst under overskriften. Jeg kan rette den lige som før, men jeg vil slette den. Klik på brødteksten (1). Få lokalmenuen frem (2). Under de 3 prikker (3) vælg Fjern blok (4). Du skal måske skrolle for at få Fjern blok frem. Når du har gjort det, så sletter du blokken med teksten.

Fjern evt. knappen på samme måde. Få lokalmenuen frem. Den ser anderledes ud end før, men vælg igen de 3 lodrette prikker længst til højre vælg Fjern blok.

Jeg har nu fjernet knappen også. Jeg vil gerne have et andet billede end det nuværende. Klik på billedet og få lokalmenuen frem. I lokalmenuen vælg Replace (1). I undermenuen vælg upload. Du kan nu uploade det ønskede billede. Bemærk, at når du først har uploadet et billede, så kan du altid finde det igen i WordPress’ bibliotek. Du får adgang til WordPress’ bibliotek ved at klikke på Open Media Library (3).

2.3. Opret nye blokke

Nu er du klar til at bruge blokkene. Jeg har gjort det, at jeg har fjernet samtlige blokke. Det behøves du ikke at gøre.

Når du skal indsætte en ny blok, så kan du gøre det på 2 måder. Enten ved at få lokalmenuen frem, vælg de 3 lodrette prikker længst til højre og vælg Indsæt før eller Indsæt efter. Det indsætter en blok enten før eller efter den blok, du arbejder med.

Den anden måde er at finde det sorte plus (1). Mit billede nedenunder snyder lidt, det sorte plus er altid nederst midt på blokken. Jeg vil lave en overskrift-blok. Jeg skriver “Overskrift” (2) i søgefeltet, og så klikker jeg på Overskrift (3).

Jeg har nu sat en overskrift ind. Bemærk, at du i lokalmenuen (1) kan vælge forskellige overskriftsstørrelser. Det næste, der skal ske, er at du igen bruger plusset (2). Denne gang skal du i stedet for en overskrift-blok vælge en afsnits-blok.

Du vil også få brug for som minimum billed-blok og liste-blok. Prøv gerne de 2 muligheder af som minimum.

3. Launch: Få dit site på nettet og se dit arbejde

Inden vi arbejder videre, skal du have dit arbejde på nettet. Gå op øverst og klik på knappen “Launch”.

Nu skal du igen drible lidt for at undgå betaling. Vælg den nederste mulighed (1) og klik på Skip purchase (2).

Klik på start with a free site (1). Så har du et gratis-site de næste par måneder.

Sidste dribletur. Vælg “No thanks …. ” (1) nederst.

Du kan se dit arbejde ved at klikke på knappen Besøg websted (1) øverst til venstre.

Når du nu ser dit site, så ser det sådan ud som vist nedenfor. Vi skal nu arbejde med overskriften (1). Klik på Mine websteder (2) for at komme tilbage til at arbejde med dit site.

4. Titlen retter du i temaet

Du kan ikke arbejde med webstedets titel inde på den enkelte side. Det skal vi gøre i temaet. Temaer er skabeloner, som bruges som skabelon for alle de sider.

Gå ind i menuen til venstre (1). Vælg Design (2), hvis du ikke kan se Teamer (3). Temaer (3) er et undermenu til Design. Klik på Temaer (3) og vælg Tilpas (4).

I det nye skærmbillede klik på blyanten ud for titlen (1). Det er allerede rettet til hos mig, du vil nok se teksten “Websitets titel” i stedet for “Opgave om Ærø”.

Ovre til venstre (2) skriver du websites titel. Så retter titlen til øjeblikkeligt. Klik til sidst på Gem ændringer (3).

5. Arbejde med menuen

I WordPress er menuen noget, man arbejder selvstændigt med. Den har sit eget liv. Man vælger, hvor man indsætter menuen i temaet, og man kan have flere forskellige menuer på den samme side. Man vælger også selv, hvordan siderne skal placeres i menuen

Lad os starte med at oprette en menu. Klik på pilen ved Webstedidentitet (1).

I det nye skærmbillede klik på Menuer (1).

Vælg Opret ny menu (1).

Start med at skrolle ned i venstremenuen, så du kan se knappen Næste (3). Giv din menu et navn (1). Vælg at din menu skal tilknyttes Primary (2). Bemærk, at du også kan lave sociale menuer med link til sociale medier. Til sidst klikker du på knappen Næste (3).

Klik på Tilføj punkter (1). Her tilføjer du de sider, som du vil have med i din menu.

Du ser samtlige sider til højre for venstremenuen (1). WordPress har dannet 4 sider. Home, Contact, About og Contact. Klik den side, som du har brug for i menuen (2), og den hopper over i menuen (3). Klik til sidst på knappen Gem ændringer (4).

Nu kan du se menuen til højre (1). Du kan tilføje punkter med knappen Tilføj punkter (2).

Men vi vil have en anden overskrift på vores side. Den skal hedde Forside, ikke Home.

Klik på det lille ikon i menuen ud for den side, du vil ændre navnet på (1). Når du folder den ud, skriver du i feltet Menutitel “Forside” (2). Så retter WordPress øjeblikkeligt titlen (3). Husk at gemme dit arbejde.

5.1 Undermenuer

Det er enormt enkelt at lave undermenuer. Lad os sige , at du har menu som nedenfor:

Hvis du vil lave om på rækkefølgen, så klik på knappen Omarranger:

Så kan du lave om på rækkefølgen ved at bruge piletasterne. Hvis du klikker på højrepilen f.eks. ud for Marstal Søfartsmuseum (1), så bliver “Marstal Søfartsmuseum” til en fald-ned menu frem for hovedmenu. Klik til sidst på knappen Færdig (2).

6. Lav flere sider

Nu har du lært alt det vigtige. Vi mangler bare, at du man lave nye sider og tilføje den til menuen. Først laver vi en ny side. Start med at gå tilbage til hovedmenuen.

Gå ind under Sider (1) og vælg den røde knap Tilføj ny side (2):

Du får nu en side, hvor du til venstre (1) kan vælge alle mulige layouts. Hvis du vil have en blank side, så vælg den blå knap Use blank layout (2) øverst til højre.

Du kan nu arbejde din nye side præcis som du har gjort det før.

7. Tilpas din menu

Gå ind under Menu

8. Lav et link

Det er super nemt at lave et link. Du kan både lave link internt på siden, men du kan også lave link “ud af huset”. Jeg viser dig begge dele.

8.1 Internt link

Du skriver den tekst, som du gerne vil have, f.eks. “Link til forsiden”.

Hav menuen fremme over teksten som vist ovenfor. Marker den del teksten, som du vil lave til et link (1) og klik bagefter på lænken i menuen (2).

Du får nu et nyt vindue. Hvis du vil linke til forsiden, så skriv sidens navn (1). Da forsiden hedder Home, er det det, jeg skriver. WordPress genkender “Home” og kommer med forslag (2). Klik på URL, så er linket indsat.

Hvis du ønsker, at linket skal åbne i et selvstændigt faneblad, så klik på Open in new tab (3).

Hvis du har gjort det rigtigt, får dit nye link nu en farve, der er anderledes end resten af teksten

8.2 Link “ud af huset”

Jeg vil nu lave et link til Danmarks Radio. URL’en til Danmarks Radio er “https://www.dr.dk”.

Start med at skrive noget tekst i en blok i WordPress: Jeg har skrevet “Link til Danmarks Radio”.

Så markerer du den del af teksten, der skal blive til linket (1). Her “Danmarks Radio”. Klik bagefter på lænken (2).

Klik på lænken. I pop-op vinduet indsæt URL’en, her “https://www.dr.dk” (1). Klik nederst (2), hvis du vil have, at linket åbner på en selvstændig side (2). Klik til sidst på retur (3), så har du lavet et link.

Hvis du har gjort det rigtigt, så får skriften en anden farve. Du har nu lavet et link. Husk at Launce/Udgive siden og test på selve hjemmesiden, om det virker.

9. Få et site mere hos WordPress

Du kan oprette flere sites hos WordPress, hvis du har brug for det.

Nederst i det nye skærmbillede kan du vælge et nyt site. Med det nye site skal du igennem den sædvanlige dribletur forbi alt det, som WordPress vil sælge dig. Men det kan lade sig gøre :-).