Vejledning 3. Landeanalyse

Generelt

En landeanalyse er en analyse, hvor du “tager temperaturen på landet” økonomisk set. Der er 2 overordnede vinkler:

 • Ved almindelig makroøkonomisk landeanalyse gennemgår man typisk nøgletal og statistikker for landet. Eksempler kan være BNP pr indbygger, vækstrater mv.
 • Hvis man har med fattige lande at gøre, kan man supplere med en udviklingsøkonomisk analyse. Her kikker man også på nøgletal, men nøgletallene har til formål at beskrive, hvor udviklet landet er. Eksempler kan være: Hvor stor er befolkningsvæksten, hvor høj en procentdel er analfabeter, hvor mange lever under fattigdomsgrænsen o.lign.

Makroøkonomisk landeanalyse

Her er et forslag til landeanalyse.

Start med fakta og statistik

Her kan du f.eks. komme ind på:

 • Hvor ligger landet
 • Hvor stort er det
 • Hvad er BNP pr indbygger, og hvordan har den udviklet sig de sidste f.eks. 10 år
 • Hvad er væksten i BNP, og hvordan har den udviklet sig de sidste f.eks. 10 år
 • Hvad er arbejdsløsheden, og hvordan har den udviklet sig de sidste f.eks. 10 år
 • Hvad er inflationen, og hvordan har den udviklet sig de sidste f.eks. 10 år
 • Hvordan ser det ud mht. betalingsbalancen og budgetbalancen
 • Hvordan klarer landet sig i sammenligning med naboerne
 • Du kan naturligvis bruge andre nøgletal, jeg har kun listet de vigtigste
 • Har landet nogle styrkepositioner/svage sider. Indien har f.eks. store mængder billig arbejdskraft til rådighed

Du skal også kikke på landets politiske situation. Man kan lave nok så mange fine forslag: Hvis et land er midt i en borgerkrig, så glem alt om økonomiske analyser.

 • Er regeringen højre- eller venstreorienteret
 • Hvilken type økonomisk politik fører regeringen
 • Har landet fred
 • Er der stor ulighed i landet
 • Er landet et demokrati
 • Hvilken retning orienterer landet sig. Mod vestlige lande, mod Rusland, mod f.eks. en stor nabo eller hvad
 • Er der oprør rundt omkring i landet
 • Er der særlige forhold. Man kunne f.eks. foreslå at Tyrkiets nationalbank førte en stram pengepolitik, men det kom ikke til at ske, så længe nationalbankdirektøren var svigersøn til præsidenten. Man skal heller ikke foreslå, at italienerne fører valutapolitik. De bruger euro, og euro er en fælles europæisk valuta

Forslag til økonomisk politik

 • Der findes 3 former for konjunkturregulerende økonomisk politik. Finans-, penge og valutapolitik. De kan være ekspansive eller kontraktive, og de virker på kort sigt. På længere sigt kan man foreslå strukturpolitikker. Kik gerne under mine videoer. Videoer > Video 6. Økonomiske politikker
 • Hvis inflationen er høj, vil man typisk foreslå en strammere økonomisk politik
 • Hvis arbejdsløsheden er høj, vil man typisk foreslå en ekspansiv økonomisk politik
 • Tag med i din betragtning, om du risikerer inflationær crowding-out
 • Er der stagflation, dvs. både høj arbejdsløshed og høj inflation, kan man groft sagt vælge mellem pest og kolera
 • Fortæl, om dine forslag ligger op af keynesiansk eller monetaristisk tankegang, hvis det er tilfældet
 • Se mere under mine videoer Videoer > Video 9 Makroøkonomisk landeanalyse

Udviklingsøkonomisk landeanalyse