Vejledning 6. Hvorfor konjunkturer kan være cirkulære samt crowding out

Kort indledning

I del 1 forklares det, hvorfor konjunkturer kan være cirkulære. I del 2 vises det, hvordan begrebet crowding out bygger på en forståelse af, at konjunkturer kan være cirkulære.

Sagt på mere jævnt dansk: Hvorfor kan en højkonjunktur føre til en lavkonjunkutur og omvendt. Og hvordan kan det være, at hvis man fører ekspansiv finanspolitik, som jo skaber vækst og mindre arbejdsløshed, at man så kan ende med at have den modsatte virkning kaldet crowding out.

Del 1. Hvorfor konjunkturer kan være cirkulære