Videoer 3. Udbud og efterspørgsel

I sekvensen her lærer du ikke kun om udbud og efterspørgselskurver. Du lærer også at lave analyse med dem, så du forstår markedskræfterne.

Video 01. Intro til udbuds og efterspørgselskurver

Videoen giver en kort introduktion til udbuds- og efterspørgselskurver.

Video 02. Efterspørgelseskurven

Du får en grundig forklaring på, hvorfor efterspørgselskurven er en faldende kurve.

Video 03. Udbudskurven

Videoen forklarer, hvordan udbudskurven dannes, og hvorfor udbudskurven er en stigende kurve.

Video 04. Markedsligevægten

Den stigende udbudskurve og den faldende efterspørgelskurve mødes på magisk vis i markedsligevægten. Her er udbyderne og efterspørgerne enige om pris og mænge på en vare.

Video 05. Når efterspørgselskurven flytter sig

Hvad får efterspørgselskurven til at flytte sig, og hvordan reagerer markedet på det. Se videoen og forstå hvorfor.

Video 06. Når udbudskurven flytter sig

Hvad kan få en udbudskurve til at flytte sig, og hvordan reagerer markedet på det. Videoen forklarer hvordan.

Video 07. Analyse med udbuds- og efterspørgselskurver

Når du har styr på udbuds- og efterspørgselskurver, så kan du pludselig lave ret slagkraftige analyser af markeder. Du kan forudsige, hvilken vej priserne og de solgte mænger går ved forskellige ændringer i et marked.

Video 08. Grænseomkostninger (DOMS og DOMK) og udbudskurven

Videoen forklarer koblingen mellem grænseomkostninger og udbudskurven. Alt i alt får du en meget dyb forståelse af udbudskurven set i forhold til virksomhedsdrift. Bemærk at begreber som DOMS og DOMK kan ligge ud over, hvad man gennemgår i faget international økonomi B.

Konsument- og producentoverskud, virkningerne af en afgift og markedsefficiens

I videoen viser jeg, hvad producent hhv. konsument overskuddet er for noget. Konsument/producentoverskuddet kan bruges til at vise virkningen af en afgift eller til at vise, hvordan producenten kan hente gevinster på et marked, der ikke er fuldkommen.