Videoer 1. Excel grundkursus

Forløbet her er for dig, der skal i gang med at bruge Excel. Excel er måske et af de mest gennemtænkte apps overhovedet, men du skal vænne dig lidt til det. Videoserien her hjælper dig i gang.

Grundlæggende Excel

Du lærer at indtaste tekst, tal og tal som tekst. Jeg viser dig, hvordan du helt grundlæggende regner og kopierer formler i Excel.

Excel 1. Lav et budget (1)

Excel 2. Regning med en fast værdi og sum

Du lærer forskellen på absolutte og relative referencer. En absolut reference er en reference (pegepind) til en celle, hvor pegepinden bliver ved med at pege på den samme celle. Dvs. at referencen peger på et fast tal. Hemmeligheden er at bruge $-tegn, f.eks. $A$8. Referencen er låst, selvom man kopierer formlen. relativ reference kan “pegepinden” flytte sig.

Excel 3. Lav et budget (2)

Her laver jeg et lidt mere avanceret budget. Jeg bruger en blanding af relative og absolutte referencer for at få beløbene kopieret ind under de rigtige måneder. Jeg viser auto udfyld, og jeg viser en smart måde at bruge sumfunktionen på.

Excel 4. Beregn et indeks

Jeg viser i videoen, hvordan du beregner indekstal.

Excel 5. Beregn en vækstrate (procentvis ændring fra år til år)

Du lærer her at beregne en vækstrate i Excel. En vækstrate er det samme som en procentvis ændring fra år til år.

Excel 6-1. Afbilding af tal i diagrammer. Teori

Teori: Du lærer cirkel- eller lagkagediagrammer, søjlediagrammer og kurvediagrammer at kende. Du lærer også, hvilke diagrammer, man bruger til hvad.

Excel 6-2. Afbilding af tal i diagrammer. Praksis

Her lærer du i praksis, hvordan du afbilder tal fra en tabel som hhv. cirkel-/lagkagediagram, søjlediagram og kurvediagram i Excel.

Excel 7. Rentesregning

Videoen viser simpel rentesregning. Jeg bruger en opgave fra Systime i økonomisk grundforløb som eksempel.