Videoer 11. Beregninger i Excel til IØ: Diagrammer, indekstal, vækstrater og regression

Video 1. Afbildning af tal i diagrammer

Se videoen igennem og lær forskellen på de mest almindelige diagrammer. Både hvad de hedder, og hvad man kan bruge dem til.

Udfør videoen nedenfor i en ny, særskilt fane. Emner:

  • Afbildning af tal fra en tabel som hhv. cirkel-/lagkagediagram, søjlediagram og kurvediagram i Excel

Video 2. Indekstal

Udfør videoen nedenfor i en ny, særskilt fane. Emner:

  • Hvad er et indekstal
  • Beregning af indekstal

Video 3. Beregning af vækstrater

  • Hvad er en vækstrate = den procentvise ændring fra år til år
  • Hvordan beregner du en vækstrate

Video 4. Regression i Excel

  • Du bliver introduceret til teorien omkring regression og om, hvad vi kan bruge regression til indenfor økonomi.
  • Du lærer at analysere regressioner i diagrammer, og du lærer om causualitet (sammenhæng) kontra korrelation (sammenfald)
  • Til sidst er der en køreplan for, hvordan du kan gennemføre en regression
  • Videoen fortæller, hvordan du laver regression i praksis
  • Jeg viser langsomt og tydeligt, hvordan du kan lave en regression i Excel, og hvordan du tolker resultaterne.