Videoer 6. Økonomiske politikker

Du får både et overblik og et dybdekendskab til 6 forskellige økonomiske politikker.

Til sidst video om, hvorfor økonomiske politikker kan give cirkulære konjunkturbevælgelser, og lidt om slagsmålet om, hvilken økonomisk politik vi skal føre. Her er der 2 skoler: Keynesianere og monetarister.

  • Finanspolitik
  • Pengepolitik
  • Valutapolitik
  • Konkurrenceevneforbedrende økonomisk politik
  • Strukturpolitik: Arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik
  • Miljøpolitik

Video 01. Overblik over økonomiske politikker

Videoen giver et overblik over de 6 vigtigste økonomiske politikker såsom finanspolitik, pengepolitik, valutapolitik, konkurrenceevneforbedrende økonomisk politik, strukturpolitik og miljøpolitik.

Video 02. Finanspolitik

Videoen gennemgår finanspolitik som økonomisk politik. Finanspolitikken er nok den vigtigste af samtlige politikker. Den handler om statens finanser, og hvordan de kan påvirke økonomien gennem hhv. ekspansiv og kontraktiv finanspolitik.

Video 03. Pengepolitik

Videoen gennemgår pengepolitik. Renten er det instrument, man bruger inden for pengepolitik.

Video 04. Valutapolitik

Inden for valutapolitik arbejder man med kursen på valutaen. Men … vi bruger den ikke så meget mere. Lær hvordan og hvorfor i videoen.

Video 05. Konkurrenceevneforbedrende økonomisk politik

De fleste ansvarlige ledere vil gerne forbedre konkurrenceevnen, så man både som virksomhed og land kan tjene flere penge. Hvad er mulighederne så her og hvorfor det sagtens kan give anledning til politiske slagsmål, kan du lære fra videoen.

Video 06. Strukturpolitik: Arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik

Hvorfor kan det være relevant at se på arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik, og hvad går det i det hele taget ud på? Få svarene i videoen.

Video 07. Miljøpolitik

Hvordan kan økonomi og miljø til en forandring spille sammen i stedet for at være hinandens modsætninger? Få svarene i videoen her.

Hvis du interesserer dig for FN’s verdensmål, så er det her et godt sted at starte.

Video 08. Økonomisk politik i praksis

Nogle gange kan en højkonjunktur lægge grunden til en lavkonjunktur og omvendt, og den forkerte økonomiske politik kan forstærke dette. Videoen forklarer hvorfor.

Video 09. Hvilken økonomisk politik skal vi føre? Keynesianere kontra monetarister

Videoen fortæller om de 2 dominerende økonomiske skoler Keynesianere og monetarister. Både, hvad de består af, men også, hvilke anbefalinger de hver især typisk vil have i forhold til økonomisk politik.

Video 10. Hvorfor kan konjunkturer være cirkulære

Nogle gange kan en højkonjunktur lægge grunden til en lavkonjunktur og omvendt, og den forkerte økonomiske politik kan forstærke dette. Videoen forklarer hvorfor.